Skip to main content

Келтски изследвания

келтски изследвания - набор от научни дисциплини, които проучване култура, история и езици на народите на групата Селтик.

Велик енциклопедичен речник. 2000.