Skip to main content

Kelt

келт (от pozdnelat Celtis -. длето) - куха бронзова брадва с манивелата. Особено често срещано в 2-1 хил. Пр.н.е. д.

Велик енциклопедичен речник. 2000.