Skip to main content

Кербела

Кербела е град в Ирак, в долината на реката. Ефрат, административният център на губернатора на Карбала. 185 000 жители (1985 г.). Консервна фабрика. Текстилни и захарни предприятия. Занаяти. Тя е основана през VII в. Според традицията, в Карбала, гробът на внука Мохамед Хюсеин. Светият град на шиитските мюсюлмани. Средновековни архитектурни паметници са мавзолеят на имам Хюсеин (с джамия и мадраса), джамия-мавзолей на Абас.

Велик енциклопедичен речник. 2000.