Skip to main content

Cannon (оръдия) Валтер Брадфорд

Cannon (оръдия) Валтер Брадфорд (1871-1945) - американски психолог и социален активист, чуждестранен почетен член на Академията на науките СССР (1942 г.). Основни трудове за невро-хуморален регулирането на функциите, ролята на симпатиковата нервна система и хормони при формирането на емоциите и поддържане на постоянна вътрешна среда на организма, която той нарича хомеостаза (1929).

Велик енциклопедичен речник. 2000.