Skip to main content

Kemp Coast

Kemp крайбрежие (Kemp Coast) - част от крайбрежието на Антарктида между 56 и 59. 40. и се измива от морето на Британската общност. Най-вече скрит под лед. Отворен британската експедиция през 1833 година и по-късно наречен на П. Kemp - капитанът на кораба на експедицията.

Велик енциклопедичен речник. 2000.