Skip to main content

Кеймбридж училищата

Кеймбридж училище по политическа икономия - са възникнали в контекста. 19 век. Основни представители: A. Marshall, A. S. Pigou, D. Robertson. Стартира модерен микроикономически анализ. Тя изследва моделите на развитие на отделните частни пазари, проблемите на ценообразуването, икономическото равновесие, благосъстоянието и т.н.

Големият енциклопедичен речник. 2000.