Skip to main content

Кеймбридж Platonists

Кеймбриджки Платоници - група от английски религиозни философи 2-ри етаж , 17-ти век. (Р. Kedvort, Г. Мур, Джордж. Glenvil и др.), Издирен, използвайки идеите на нео-платонизма на световната ума, да учи християнското учение.

Велик енциклопедичен речник. 2000.