Skip to main content

Камбрийския

камбрийския (точка) (камбрий) (от Cumbria - Cambria - латинското наименование на Уелс), първата система на erathem палеозойската, съответстваща на първия период на палеозойската ера на геоложката история. Камбрийският период започва? ? ? ? ? ? преди милиони години, с продължителност от 80 милиона години. Широко разпространени морски седименти-ниска камбрия - резултатът от задълбочените морски престъпления; в средата на Камбриана, докато започнал късният Камбриан, на много места се появила регресия. В горната част на камбрийския квартал първо се установява лагуна с червени цветове. Основните тектонски структури са формирани в края на Рифеан. В камбрийския период за първи път в геоложката история се появяват скелетни организми. Ранният камбрий се характеризира с трилобити и археоциати; там раменоноги, мекотели, гъби, мешести, червеи, ostracods, бодлокожи; в края на периода камбрий и разпространени tabulates graptolites и трилобити. Растителният свят е представен от синьозелени и червени водорасли и примитивни висши растения. Минералните ресурси на периода камбрий, значителни депозити фосфат в Казахстан, Монголия, Китай и др.

академично издание на речника. 2000.