Skip to main content

CALVIN

CALVIN - единица за измерване на температура, равна на 1/273, 16 от термодинамичната температура на тройната точка на водата. Тя е означена като K, до 1968 г. се нарича степента на Келвин (.K), кръстена на W. Thomson (Келвин). Звено на Международната практическа температурна скала; една от основните единици SI. 1K = 1. S.

Великият енциклопедичен речник. 2000.