Skip to main content

Внушаемост

собственост на лицето, което се проявява в повишена чувствителност към психическо влияние от друг човек или група от хора.

1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини. - М .: Съветска енциклопедия. - 1982-1984 GG.