Skip to main content

ANAKSIDAM

Легендарният Спартан цар рода Evripontidov, управлявал в VII. Син на Заккидам. Когато Anaksidame Messenians трябваше да напусне Пелопонес втори победен във война с Spartan (Павзаний: 3; 7).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.