Skip to main content

AMORIYSKAYA династията

византийската династия, управлявал през 820-867 година.

Всички монарси по света. - Академик. 2009.