Skip to main content

AMINTA iI

King Македонски в 393-392 години. Син на Филип, внук на Александър І. Aminta конфискува властта след AEROP II. Но скоро той бил убит от елийският княз Дерда и премил трона до сина на Аеропа Паузаний (Дросиен: 1, 1, 2).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.