Skip to main content

Aminta i

Македонският крал, управлявал в края на VI век. Син на Алкет. В края на управлението на Аминта, персийските посланици пристигнаха с търсенето на земя и вода. Аминта се подчини и на двамата и покани посланиците на ястие. На този празник посланиците били убити, но Херодот носел отговорност за този акт на младия Царевич Александър (Херодот: 5, 17-20).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.