Skip to main content

Всички монарси по света

Пролапс кабел

(Р funiculi umbilicalis.) усложнение на раждане, в която пъпната връв се поставя в предната част на представяне част на плода, когато extrusive околоплодна течност; Заплашва смъртта на плода. 1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия.