Skip to main content

Алкет, цар на Македония

Great King, управлявал в VI. Ср. Син на Аеропе (Херодот: 8, 139).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.