Skip to main content

Алкет аз, цар Молоси

крал от рода Молоси Pirridov, който царуваше в Епир в 361 Пр.н.е. Син на Тарипа (Плутарх: "Pyrrhus", i).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.