Skip to main content

Alcamo

Spartan цар на вида на Aqeedah, управлявал през VIII. Син на Телеграф. Когато Alkamene Lacedaimonians унищожени крайбрежния град Gelos който притежавал ахейци и аргивци спечелиха битката, помага на хората Gelos (Павзаний: 3; 2; 3-7).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.