Skip to main content

Александър, император на Византия

Византийският император на Македонската династия, управлявал през 912-913 година. Синът на Василий, ум. 06 юни 913 г. пр.н.е. Александър царува с Константин, син на по-големия си брат Лео, една година и двадесет и два дни. Според неговия биограф, той преди това само е било така че, като се възползва от невнимание брат, живеят в лукс и да ловува. Изпълнение на кралските задължения, той предпочита лукса и разсейване, а само се възцари сам, и не прави нищо на доблестния и достойни за споменаване. Той свален с голямо презрение на преподобния патриарх Euphemia и отново повдигна свален брат Никола. За смъртта му се казва следното. Един ден той отиде да играе топка, и се връща в кръв струеше от носа му и генитален член (Наследник на Теофан: 6, 2, 1-2, 7). Страдащи от гниене и болести, той повика Никола му даде попечителството над малката Константин и умира скоро след това ( "Psamafiyskaya Chronicle"; 21).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.