Skip to main content

AGIS i

Легендарният крал на семейство Агид, управлявал в Лакония през ХI век. Ср. Син на Еврисфен. Агис лиши равенството от елитите и им нареди да отдадат дължимото на Спарта. Така всички останали племена се подчиняваха на спартанците, освен на елините, които притежавали Гелос. Елените бяха покорени след въстанието. Техният град е бил взето с насилие по време на войната и жителите са били осъдени на робство с определена резерва, че на робския собственик не му е позволено да го освободи или да го продаде извън страната. Тази война се нарича война срещу елитите. Може да се каже, че Агис и неговите асистенти са тези, които въведоха института на хелтите. Лакедемонците смятали, че елотите са нещо като държавен роб, като им назначават определено място за пребиваване и специална работа (Страбон: 8; 5; 4).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.