Skip to main content

Agesilaus аз

легендарния цар Laconica (IX в. Пр.Хр.) От видовете Aqeedah. Под Агесила са приети законите на Ликургус (Паузаний: 3; 2).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.