Skip to main content

AGASIKL

легендарния Спартан цар от рода Evripontidov край VII - VI в началото. преди R.X (Pausanius: 3; 7; 5-7).

Всички монарси по света. - Академик. 2009.