Skip to main content

AEROP iI

Царят на Македония през 396-393 години. В. А. Аеро, син на Аррауей, дошъл от поколението на князете на Линстистида (Дросиен: 1, 1; 2). Според Диодор той бил пазител на младия цар Орест, но той го убил и самият той се възползвал от властта (Диодор: 14, 39-40). След смъртта му силата се възползва от Aminta iI.

Всички монарси по света. - Академик. 2009.