Skip to main content

Admetos

крал от рода Pirridov, управлявал Molos (Епир), за да о инча BC Admetos веднъж адресирано с някаква молба към атиняните, но презрително отхвърляне на Темистокъл, който тогава беше в разгара на властта в държавата. От Адмет беше горчив срещу него, и е било ясно, че той ще си отмъсти за него, ако Темистокъл ще падне в ръцете му. Въпреки това, когато Темистокъл, заточен от Гърция, всички преследвани и ловуват по петите му, дойде с молба да Адмет, той все още го взе под крилото си и помогна да се премести в Македония (Плутарх: "Темистокъл").

Всички монарси по света. - Академик. 2009.