Skip to main content

Избор На Редактора, 2018

Аудиология

(Аудио + гр. Logos доктрина) оториноларингология, изучаване на слуха и нарушенията му във физически, физиологични, психологически и социални аспекти. 1. Малка медицинска енциклопедия. - М .: Медицинска енциклопедия. 1991-96. 2. Първа помощ. - М .: Голямата руска енциклопедия. 1994 3. Енциклопедичен речник на медицинските термини.